Träningsprogram (Torsdagar)

 

Torsdagasträningar, våren 2018

Under våren kommer torsdagsträningar att arrangeras vid x tillfällen.

Det kommer att finnas 3 banor att välja på:

  • Gul bana, c:a 2,5 km
  • Orange el röd bana, c:a 3,5 km
  • Blå / svart bana, c:a 5 km

Eventuellt ytterligare någon bana kan förekomma om banläggaren tycker det är lämpligt.

Samlingstiden är kl 18.00 om inte annat anges, se aktivitetskalendern på hemsidan för närmare info.

Program:

 

Kommer att komma innom kort.