Barn- och ungdom

Syftet med Orintos ungdomsverksamhet är att ta tillvara orienteringsintresset hos barn och ungdomar i området Bollebygd, Rävlanda och Hindås. Detta genom att alla skall få möjlighet att vara med och utvecklas efter sina villkor.

Även ledare och föräldrar som berörs av verksamheten hoppas vi skall känna sig välkomna och känna trygghet i verksamheten. Vi försöker anpassa träningen efter barns utveckling både fysiskt och mentalt. Förutom Orienteringsmomentet försöker vi se till att träningen även skall ge barnen och ungdomarna möjlighet till en mångsidig fysisk träning/rörelse.

Verksamheten är uppdelad efter kunskapsnivå (i kombination med ålder) och följer Orienteringens utvecklingstrappa. 

  • Knattarna (skogslek)
  • Grön grupp (nybörjarnivå)
  • Vit grupp
  • Gul grupp
  • Orange grupp

Det finns träningar på tisdagar och torsdagar. 

Tisdagsträningen

På tisdagar är det träning för alla grupper. Lättare förtäring erbjuds efter träningen. Och naturligtvis möjlighet att byta om och duscha. Det är bara att dyka upp så tar vi hand om er.  

Plats: Orintostugan vid Rammsjön i Rävlanda

Tid: Vår och Höst varje tisdag kl18:00

Torsdagsträningen 

Torsdagsträningen riktar sig till Gul grupp och uppåt. Denna träning är fokuserad på orienteringsteknik enbart. Tid och plats varierar, se i kalendern.

Orientera på en tävling

För att verkligen uppleva orientering så tycker vi att man även skall ta sig ut på några tävlingar per år. Först vill vi säga att alla tävlar efter sin egen förmåga.

Det går att anmäla sig i Tävlingsklass i Eventor före tävlingsdagen eller ÖppnaBanor direkt på tävlingen.

Tävlingsklasser är uppdelade efter ålder H10/D10 (Vit), H12/D12 (Gul) osv. Här är det inte tillåtet att skugga. Dvs skall man springa tävlingsklass så skall man klara av en bana själv.

Öppna banor för barn:

  • Inskolning en väldigt lätt bana där det sitter glada och lessna gubbar i skogen som skall indikera om man springer rätt eller fel väg.
  • U1: Också en väldigt lätt bana men utan gubbar
  • U2: Lite svårare

Förutom dessa ungdomsvarianter finns det banor i alla olika svårighetsgrader för vuxna. Ofta (nästan alltid) finns det även knatteknat som är en snitslad bana för de allra minsta. 

Vad kostar det då? Alla ungdommar springer gratis i Orinto. Mer info se länk.

Hur tar man sig till en tävling? Föreningen har en årsplan där tävlingar som vi rekommenderar finns med. Före tävlingsdagen kommer det ut på hemsidan var vi skall samlas. Det är helt OK att åka direkt om man vill det. Information om tävlingar finns i eventor. Eller så snackar man med någon av tränarna.

Vad som händer när man kommer ut till en tävling finns beskriviet i föjande blad. Men fråga, alla hjälper till och ingen fråga är fel att ställa. Orintos föreningsflagga skall vaja på alla tävlingar som finns i programmet till vänster. Om man inte hittar den så får man spana efter orintokläder...

 

många-skor