Klubben

Klubbens bankgiro-nummer: 375-4165

Klubbens Swish-nummer: 123 082 06 70

När du använder numren ovan glömt inte att ange vad det gäller och från vem det kommer. 

Medlemsavgifter:

Familj 600 kr
Vuxen 250 kr
Ungdom(HD20) 100 kr
Stödmedlem 100 kr

När du är medlem så stöttar du inte bara föreningen utan bidrar även till att vi ska kunna hålla vår klubbstuga igång, kunna köpa in och dela på utrustning (som Sport-identpinnar, pannlampor osv), du får möjlighet att hyra klubbstugan till låg penning, kan köpa våra tävlingskläder, följa med på våra läger och får information via e-post. Men allra främst så blir du med i ett härligt gäng med medlemmar i alla åldrar.

Träningsvagift:

För alla barn och ungdomar som är med och tränar på tisdagar, kostar det ytterligare 300:-/år.

Tävlingsavgift:

(Uppdaterat efter beslut vid årsmötet 2022-03-23.)

Vuxna medlemmar (21 år och äldre) behöver inte som tidigare år betala någon tävlingsavgift.
OK Orinto ersätter 50% av ordinarie startavgift för vuxna (21 år och äldre) till alla individuella tävlingar av typ mästerskap, nationella och distriktstävlingar. Klassificering framgår av tävlingstyp i Eventor.

Undantaget är de s.k. semestertävlingarna under sommaren (15 juni – 31 juli) och små lokala träningstävlingar (typ närtävlingar eller klubbtävlingar).

Nytt från och med 2022 är att allt deltagande i DM-tävlingar är gratis för alla medlemmar, det gäller de fyra olika individuella tävlingarna: Långdistans, Medel, Sprint samt Natt.

För ungdommar (tom 20år) betalar OK Orinto ordinarie startavgift till alla individuella tävlingar av typ mästerskap, nationella och distriktstävlingar. Klassificering framgår av tävlingstyp i Eventor. Undantaget är O-ringen och små lokala träningstävlingar (typ närtävlingar eller klubbtävlingar). 

Såväl ungdomar som vuxna betalar alltid startavgiften själv om man inte startar i en tävling, som man anmält sig till, liksom extraavgifter för efteranmälning, brickhyra eller måltider etc. där extraavgift tagits ut av arrangören.

Aktivitetskort som funnits tidigare har utgått, pga låg efterfrågan och önskan att minska administrationen för kassören.

Om något är oklart, vänligen skicka mail till info@orinto.se

Aktiviteter - Träning och tävling

För mer information, tid och plats, se kalendern.

Anmälan till tävling görs i Eventor, anmälningssystemet för tävlingar. Länk finns på menyraden överst på denna webbsida. Man behöver lösenord för att göra en anmälan, antingen personligt ID och lösenord. Kontakta info@orinto.se för mer information.

Betalning till läger

Läger, klubbresor och liknande betalas på pgr nr 427 359-5. Uppge namn och vad det gäller.

Sportidentpinnar

Egen pinne köper man via: SportIdent.

Prata med tränare eller någon annan erfaern klubbkompis om vilken man bör köpa.

När man fått en pinne skall man kontakta info@orinto.se och uppge

  • Namn

  • Personnummer

  • SI-pinnens nummer

Då läggs detta upp i Eventor därefter kan man själv anmäla sig till tävlingar via Eventor

Köp av kläder

Från och med 2016 går vi över till ett nytt system, vi köper kläder på Trimtex, www.teamorder.se, där vi har en egen sida för beställning. Denna sidan öppnas några gånger per år information om detta kommer via infobrev. Peter Gabrielsson ansvara för detta.

Samåkning till tävlingar

Vill man åka till en tävling men har svårt att ta sig dit så samåker vi till de flesta tävlingar. Meddelande om vilken tid och plats som gäller finns på sidan Meddelanden här på webben.

Hyra av klubbstugan

Skicka ett mail till info@orinto.se för att boka stugan.

Pris för hyra av stugan:

  • med övernattning: 50 kr/person, minst 500 kr

  • dag eller del av dag: 300 kr + 10 kr/dusch.