Styrelsen & kommittéer

Styrelsen    
Ordförande Björn Karlsson 0709-87 58 27
Sekreterare Per Andersson  0706-692251
Kassör Magnus Homann  
Ledamot Elin Birkestad 073-044 38 44
Ledamot Carl-Henry Andersson 0301-44704
Ledamot Jonas Bergdahl
 
     
     
     
Marknad och sponsring    
Kontaktperson

Vakant

 
     
Barn- och ungdomskommitté    
Sammankallande Jonas Bergdahl
 
  Rickard Barth  
  Gustav Bohman  
  Hana Dobsicek Trefna  
  Olle Elfström  
 

Karl Nilsson

 
  Emil Sundström  
     
     
     
     
 Breddkommitté    
 Sammankallande Jenny Homann  
  Magnus Homann  
  Sandra Ekström  
  Torbjörn Wikström
 
   Elin Birkestad  
     
Tränings- och tävlingskommitté    
 Sammankallande Carl-Henry Andersson  
  Martin Johansson  
  Elin Birkestad  
   Per Andersson  
  Torbjörn Wikström  
      
Stugkommitté    
Sammankallande Conny Wernersson  
  Christer Johansson  
  Ronnie Bohman  
  Kent Olausson  
   Torbjörn Wikström  
     
Valberedning    
Sammankallande Birgitta Verhagen  
  Emil Sundström  
  Carin Arrestad Karlsson  
      
Trivselkommitté    
Sammankallande Carin Arrestad Karlsson 033-28 51 58
  Elisabeth Runesson  
  Annika Schenk Sundström  
      
     
Veterankommitté    
Sammankallande Christina Wernersson 033-284 222
  Birgitta Carlsson  
  Siv Olausson  
  Britt-Marie Ekberg