Gula spåret

Detta nya motionsspår utgår från parkeringen nedanför Orintostugan och är 4,4 km långt. Det går moturs runt Rammsjön, passerar sedan Gösjön (som ligger vid rastplatsen vid Grandalsmotet), för att därefter vända söderut mot starten igen.

 Vid parkeringen finns en tavla som visar spårets sträckning, liksom även andra motionsspår som utgår från Hindås SKs klubbstuga vid Sundshult.

Gula spårets sträckning visas på kartklipp nedan.