Träningsprogram

 

Torsdagsträningar

Under terminerna kommer torsdagsträningar att arrangeras vid ett antal tillfällen, i regel under mars - maj resp slutet av augusti - halva oktober, därefter är det för lite dagsljus för dagorientering. Se Eventor för plats, banor och anmälan för respektive tillfälle. Finns oftast med i aktivitetskalendern på hemsidan.

Ibland läggs dessa träningar på en tisdag för att samarrangera med ungdomsträningen.

Det kommer att finnas flera banor att välja på:

  • Gul bana (oftast, inte alltid), c:a 2 - 3 km

  • Orange el röd bana, c:a 3 km

  • Blå / svart bana, c:a 3km resp 5 km

Eventuellt ytterligare någon bana kan förekomma om banläggaren tycker det är lämpligt.

Samlingstiden är kl 18.00 om inte annat anges, se aktivitetskalendern på hemsidan för närmare info.

Program:

 

Kommer att komma innom kort.